Ośrodek Terapii Jąkania w Katowicach

 
Aktualnie przeglądasz: www.jakanieterapia.pl  » Jąkanie  » www.jakanieterapia.pl  » Fakty i mity

Fakty i mity

Nieprawdą jest, że: Prawdą jest, że:
osoby jąkające się, jąkają się, w każdej sytuacji tak samo nasilenie jąkania zależne jest od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba jąkająca się. Są sytuacje, w których osoba taka mówi zupełnie płynnie, a są również takie, w których nie może wypowiedzieć nawet słowa. Ta cecha jąkania wpływa niejednokrotnie na fakt, iż nauczyciele w szkole, obserwując osobę jąkającą się podczas przerwy, gdzie zwykle jąkanie nie występuje, przekonani są, iż symuluje ona, gdy wywołana do tablicy podczas lekcji nie może wydusić z siebie słowa.
jąkania nie da się wyleczyć jąkanie można wyleczyć
jąkanie jest dziedziczne dziedziczona może być jedynie predyspozycja do jąkania, a nie samo jąkanie. By jąkanie powstało, muszą wystąpić ponadto sprzyjające mu okoliczności zewnętrzne, takie jak: brak systematyzacji w rozwoju mowy, skokowy rozwój mowy, niewłaściwa lateralizacja, zaburzenia w słyszeniu oraz różnego rodzaju zdarzenia stresowe. Największa wrażliwość na stresowe sytuacje przypada na okres pomiędzy 1 a 3 rokiem życia. Do tego typu zdarzeń zaliczyć można m. in.: rozłąkę z rodzicami, gwałtowne przerażenie, czy choroby górnych dróg oddechowych.
osoby jąkające się są mniej inteligentne jąkanie nie ma związku z inteligencją. Pogląd dotyczący tego, iż osoby te są mniej inteligentne, bierze się prawdopodobnie stąd, że mają one ograniczone możliwości przekazywania posiadanej wiedzy i głoszenia własnych poglądów. Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z owych ograniczeń, częstokroć przyjmują, że osoby te nie odzywają się, ponieważ brakuje im wiedzy i mają niewiele do powiedzenia.
kierowanie do osoby jąkającej się słów: „mów wolniej, spokojniej”, poprawia mowę takiej osoby Słowa takie mogą wpływać wręcz odwrotnie. Zamiast poprawiać mowę osoby jąkającej się, zazwyczaj wpływa to jedynie na wzrost frustracji i napięcia, a co za tym idzie pogorszenie mowy. Należy pamiętać, iż osoby te, gdyby tylko to zależało od nich, na pewno mówiłyby w sposób poprawny. Jąkanie jednak wiąże się z utratą kontroli nad własną wypowiedzią.